تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ | 8:5 | نویسنده : جليل صفربيگي

هم راه به محراب دلم را بلد است

هم خوب رگ خواب دلم را بلد است

دلتنگی توست می نوازد من را

مضراب به مضراب دلم را بلد است


برچسب‌ها: دلتنگی های جلیل, جلیل صفربیگی, رباعی, دلتنگی

تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 9:39 | نویسنده : جليل صفربيگي

چشمت،  دهنت ، نه! حتی دستت

کس نیست در این زمانه بالادستت

ای آن که زبان مورموران بلدی

ازپوست من حرف بکش بادستت


برچسب‌ها: دلتنگی های جلیل, جلیل صفربیگی, رباعی, دلتنگی

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ | 13:49 | نویسنده : جليل صفربيگي

با این که همیشه در کنارت هستم

هرلحظه ولی در انتظارت هستم

پیش توام و دست در آغوش همیم

با این همه باز بی قرارت هستم


برچسب‌ها: دلتنگی های جلیل, جلیل صفربیگی, رباعی, دلتنگی

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ | 14:3 | نویسنده : جليل صفربيگي

نالوطی نارفیق عشق نامرد

دیدی چه بلایی به سر من آورد

رفتم که بچینم از انار لب هات

چشمان تو بادام برایم گسترد


برچسب‌ها: عشق, رباعی, جلیل صفربیگی, بادام

تاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 8:4 | نویسنده : جليل صفربيگي

 

آه از دل بی عاطفه ی سنگی تو

سازی نزدم جز به هماهنگی تو

سلول به سلول وجودم غم توست

تنگ دل من نشسته دلتنگی تو

 

 


برچسب‌ها: دلتنگی های جلیل, جلیل صفربیگی, رباعی, دلتنگی

تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 17:17 | نویسنده : جليل صفربيگي
مغموم و شکسته بال و سرد و کسلم

انگارغمت سرشته باآب و گلم

دلتنگی تو کوه دماوند شده

که بسته شده به پای گنجشک دلمبرچسب‌ها: دلتنگی های جلیل, دلتنگی, جلیل صفربیگی

تاريخ : پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ | 13:42 | نویسنده : جليل صفربيگي

 

منتظرم جنگ جهانی سوم اتفاق بیفتد
به جنگ بروم
اسیر بشوم
و از زندان
نامه های عاشقانه برایت بفرستم

برچسب‌ها: شعرسپید, جلیل صفربیگی

تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 16:25 | نویسنده : جليل صفربيگي

 1. هزج منتشرشد.مجموعه ای شامل شصت رباعی که می توانند سرآغازی برای رباعی سرایی خودم و دیگران باشند.تجربه هایی برای نخستین باردراین قالب زیبای شعرفارسی .هزج راانتشارات فصل پنجم منتشرکرده.ازحبیب محمدزاده عزیز ممنونم که طراحی جلد کتاب را متقبل شدند

برچسب‌ها: هزج, مجموعه رباعی, جلیل صفربیگی

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ | 10:10 | نویسنده : جليل صفربيگي

هی غلت زدم در خود و غلتک خوردم

مشت و لگد بزرگ و کوچک خوردم

در بند تو در پای دماوند توام

یک عمر من از تو لاک پشتک خوردم


برچسب‌ها: هزج, جلیل صفربیگی

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 10:38 | نویسنده : جليل صفربيگي


 1. خودم رابه فروش گذاشته ام
  چوب حراج زده ام به رویاهایم
  کسی بیایدمرابخرد
  برنگرداند
  رودخانه ای درسرم دارم
  پرازقرل آلای دیوانه
  خوابهایی
  که خواب شان را حتی کسی ندیده
  درخت انگوری درسینه دارم
  مست...
  سرازشانه هایم درآورده
  دختران همسایه ازانگورهایش می چینند
  چندتاکلمه دارم
  که بیشترشان دوستت دارم است
  چندشعر
  که هنوزجایی نخوانده ام
  وچتری که هیچ بارانی بغلش نکرده
  درسرم رویاهای زیادی دارم
  اتاقی کوچک
  ویک تنهایی بزرگ
  آنقدربزرگ
  که همه ی اینهارادرخودگم کرده است

برچسب‌ها: بی تنها, جلیل صفربیگی

تاريخ : سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ | 15:41 | نویسنده : جليل صفربيگي


 1. برای زنان سرزمینم
  ---------
  زبان درنیام
  لام تاکام
  خلاف شمشیرتان حرفی نمی زنیم
  زنیم
  پیداشده ازدنده ی چپتان
  زنده به گورپدرمان خندیدیم
  عروسیاه شماییم قربان
  پارسیانه تازیانه بزنید...
  زنیم
  صیغه ی امرزدن
  دربارهای تان می رقصیم
  شماشرابتان رابنوشید
  سایه تان مستدام قربان
  زنیم نیم
  کنیز نیز
  ***
  (بی تنها

برچسب‌ها: بی تنها, جلیل صفربیگی

تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 9:33 | نویسنده : جليل صفربيگي
 1. کیستم من؟ روح سرگردان باغ

  روزها گنجشکم و شب ها کلاغ

برچسب‌ها: بیت, جلیل صفربیگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 17:16 | نویسنده : جليل صفربيگي
 1. ما کیفوران شهر کافورستان

  خاموشان محله ی کورستان

  بی فاتحه و بدون زائر ماندیدم

  جمجمعه ی دیگری در این گورستان

  از مجموعه (هزج)

برچسب‌ها: هزج, جلیل صفربیگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 17:15 | نویسنده : جليل صفربيگي


 1. رفته بودم به جنگِ جنگ تا پیروز برگردم

  برگشتی شدم

  کمین ضد نفر خوردم

  خمپاره پاره شدم

  حالا
  ...
  بغل حوری در هویزه ام

  باد

  در استخوا ن هایم لانه کرده است

برچسب‌ها: بی تنها, جلیل صفربیگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 17:13 | نویسنده : جليل صفربيگي


 1. زمستان یعنی

  تو رفته ای

  بهار باغ دیگری شده ای

برچسب‌ها: بی تنها, جلیل صفربیگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 17:11 | نویسنده : جليل صفربيگي


 1. یخبندان عظیمی است

  خورشیدیخ زده

  ماه یخ زده

  آدمها یخ زده اند

  تنهایی کولاک می کند
  ...
  نه کبریت بوسه ای

  نه گرمای دستی

  کسی سراغی

  چراغی از کسی نمی گیرد

  پتویی نیست دور خورشید بپیچیم

  ملافه ای دور ماه

  آه

  اجاقی در هیچ خانه ای روشن نیست

  گنجشک ها با آوازهای یخ زده

  در آشیانه هایشان مرد ه اند

  درخت های خمیده

  چمدان به دست

  در ایستگاه یخ زده اند

  قطار روی ریل مرده

  و اسب هایی

  که هیچ بخاری از آ نها بلند نمی شود

  یکی یکی

  رویاهای فریز شده مان را در می آوریم

  آتششان می زنیم

  شاید گرممان کنند

  کنار خاکسترشان یخ می بندیم


برچسب‌ها: جلیل صفربیگی, بی تنها

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 17:10 | نویسنده : جليل صفربيگي

 1. پدربزرگم شکارچی گوزن بود

  پدرم نیز

  بردیوارخانه مان شاخ هیچ گوزنی نیست

  خانه را

  پوست پلنگ برداشته است

برچسب‌ها: بی تنها, جلیل صفربیگی

تاريخ : شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ | 13:47 | نویسنده : جليل صفربيگي

ازمجموعه هزج 

چاپید کتاب های بسیارش را

سنگید به روی دوش خود بارش را

در انجمنی که شاعرانش مرده ند

یک اسکلت استخواند اشعارش را


برچسب‌ها: هزج, جلیل صفربیگی

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ | 16:22 | نویسنده : جليل صفربيگي

م...


مردی یک نفره ام

روی تختخوابی یک نفره

زیرپتویی یک نفره

به زنی یک نفره

تختخوابی دو نفره 

و پتویی دو نفره فکر می کنم
برچسب‌ها: مرد یک نفره, جلیل صفربیگی, شعر سپید

تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 12:15 | نویسنده : جليل صفربيگي

د...


در سرم تویی


در چشمم تویی


در قلبم تو


من


عکس دسته جمعی توامبرچسب‌ها: شعرکوتاه سپید, جلیل صفربیگی

تاريخ : دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 21:43 | نویسنده : جليل صفربيگي
ک...

کودکان کابلی کشته می شوند

و ما فقط آه می کشیم

کودکان بغدادی

آه!
کودکان بیروتی 
آه!
کودکان دمشقی 

آه!

ورق ورق می کنند 

کالباس خاورمیانه را

و جلو سگهایشان می اندازند

کودکان کابلی

کودکان بغدادی

کودکان بیروتی

کودکان دمشقی

آه!آه!آه!آه!
برچسب‌ها: دمشق, بیروت, بغداد, کابل, جلیل صفربیگی

تاريخ : پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ | 14:29 | نویسنده : جليل صفربيگي

ع...

عاشق آهویی هستم

که پالتو اش از پوست ببر است

کیف دستی اش از چرم سوسمار

بیچاره پلنگی که منم

برچسب‌ها: عاشق, جلیل صفربیگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲ | 18:12 | نویسنده : جليل صفربيگي
ک...

کاش

هزار دست داشتم

هزار پا

بغلت می کردم

و می دزدیدمتبرچسب‌ها: شعرسپید کوتاه, جلیل صفربیگی

تاريخ : جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ | 13:45 | نویسنده : جليل صفربيگي
ا...


این طور نگاهم نکن

روزی روزگاری

دست داشتم

پا داشتم

گمشان کردم در دوست داشتنتبرچسب‌ها: جلیل صفربیگی, شعرسپید کوتاه, دوستت دارم

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 20:25 | نویسنده : جليل صفربيگي

ب...


بستند به دست خود دهانم که نپرس

دادند چنان شعله نشانم که نپرس

طوری که خدا به جا نمی آوردم

شیطان رجیمی آن چنانم که نپرس


***

یک نکته راجع به آنات

با تشکر از پی گیری دوستان، استحضار دارید که آنات به هیچ جایی وابسته نبوده ودر دو سال گذشته با هزینه شخصی آن را سرپا نگه داشته ام.برای تمدید هاست سالیانه ،مبلغ زیادی از سوی سایت پشتیبان تقاضا شده که حقیر توان پرداخت آن را ندارم.دوستان زیادی تماس گرفته اند و پیشنهاداتی داده اند که هنوز در مورد آنها به جمع بندی نرسیده ام.اگر کسی از دوستانی آناتی راه حلی داشت همین جا بنویسد انشاالله اواسط هفته آینده به جمع بندی می رسیم.برچسب‌ها: رباعی, جلیل صفربیگی

تاريخ : جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ | 8:57 | نویسنده : جليل صفربيگي

خیام

شیخ شوخی رساله ای در دستش

رقصان رقصان پیاله ای در دستش

از کارگه کوزه گری می آید

ابریق هزارساله ای در دستش


***

"کش دادن مرگ" مجموعه ای است از 90 رباعی و دوبیتی طنز من ،با مقدمه و انتخاب و همت دوست ارجمند و نویسنده و طنزپرداز توانا جناب محمدعلی مومنی، که توسط انتشارات فصل پنجم منتشر می شود

برچسب‌ها: خیام, شهرآدم ها, جلیل صفربیگی

تاريخ : جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ | 17:48 | نویسنده : جليل صفربيگي

ه...

هی تیر و کمان و خنجر آورد که چه

آه از جگر همه بر آورد که چه

چشمانت آغامحمدخان چشمانت

چشم همه ی خلق در آورد که چه
برچسب‌ها: جلیل صفربیگی, رباعی, چشمانت

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 19:10 | نویسنده : جليل صفربيگي

برای خوزستان


رودی زخمی که در نمک غوطه ور است

خاک تلخی که حاصلش نی شکر است

نخلی بی سر که ریشه در خون دارد

چاه نفتی که در خودش شعله ور است
برچسب‌ها: شهر, آدم ها, جلیل صفربیگی, رباعی برای خوزستان

تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ | 20:14 | نویسنده : جليل صفربيگي

برای حضرت زینب سلام الله علیها

 

همراه تو بی بدیل باید باشد

ابراهیم خلیل باید باشد

از کرب و بلا ، کجاوه ی تو، تا شام

                                     بر شانه ی جبرییل باید باشد

برچسب‌ها: شین, جلیل صفربیگی, رباعی عاشورایی

تاريخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:3 | نویسنده : جليل صفربيگي

1

 

زنجیر بیاور نکند دیر شود!

در شام مباد قحط زنجیر شود

دست من و دامنت بیا تیر بزن!

از ما نکند یزید دلگیر شود!!

 

2

یک عمر نماز شاممان را به یزید...

دادیم همه سلاممان را به یزید...

رو سوی کدام قبله کردیم مگر؟

ای قوم چه شد اماممان را به یزید...
برچسب‌ها: شین, جلیل صفربیگی, رباعی عاشورایی